„Visa, kas didinga ir gražu mūsų gyvenime, moksle ir mene, sukurta fantazijos padedamo proto, o daugelis dalykų – proto padedamos fantazijos. Galima tvirtinti, kad nei Kopernikas, nei Niutonas be fantazijos nebūtų įgiję moksle turimos reikšmės.“

N. Pirogovas
 

Viskas prasidėjo, kai supratome, kad reikia laiku išreikšti padėką mokiniams, savo moksliniais, sportiniais pasiekimais garsinantiems Raudondvario gimnazijos vardą ne tik rajone, bet respublikoje ar net Europoje. Apie Raudondvario gimnazijos gabių vaikų pasiekimus mažai žinojo miestelio bendruomenė, verslininkai, mokymo įstaigos. Todėl 2008 m. organizavome konferenciją-forumą ,,Kuo aš įdomus visuomenei?“, kuriam gavome finansavimą pagal gabių vaikų ir jaunimo ugdymo projektų rėmimo 2008 m. konkursui pateiktą paraišką. Pirmose Bičių nominacijų įteikimo iškilmėse vyko paroda ,,Kompetencijos portfelis“, kurioje buvo eksponuojami pačių mokinių paruošti  stendai apie jų pasiekimus, gebėjimus, interesus. Be to organizavome forumą ,,Už apskrito stalo“, kurio metu vyko mokinių diskusija su mokslininkais, verslininkais, buvusiais gimnazistais. Visą šį renginį vainikavo iškilmingas koncertas, kurio metu gabiems mokiniams buvo įteiktos ,,Bitės“ – darbštumo simbolis, bei apdovanoti jų mokytojai.
2009 m. vaikų socializacijos projektų konkursui pateikėme dar vieną projektą ,,Mokinių saviraiškos galimybės integruotoje terpėje“ ir, gavę finansavimą, organizavome antrąsias Bičių įteikimo iškilmes gabiems Raudondvario gimnazijos mokiniams.
Kasmetiniai renginiai, skirti gabių vaikų ugdymui, tapo tradiciniais: vis labiau pritraukė verslininkų, mokslininkų, miestelio bendruomenės dėmesį, o gabiems mokiniams buvo sudaryta puiki galimybė atskleisti savo gebėjimus ir talentą. Tačiau gabių mokinių rėmimo projektų konkursai nutrūko ir teko ieškoti kitų finansavimo šaltinių. Taip gimė idėja įsteigti gabių mokinių paramos fondą ,,Bitės“. Fondas tęsė projektuose iškeltus gabių mokinių ugdymo tikslus ir siekius, išsaugojo nominacijos simbolį Bitę bei gabių mokinių pagerbimo iškilmių tradicijas.

 

„Bičių“ fondas — truputis istorijos