top of page

Fondo steigėjos:  Raudondvario gimnazijos mokytojos:

 

Ramunė Kijauskienė (fondo pirmininkė),
Jolita Čepienė,
Daiva Vaitkienė,
Janina Vaitiekūnienė,
Rasa Vitkevičienė.


Remia:

  •      Raudondvario gimnazijos gabius mokinius, garsinančius gimnazijos vardą;

  •      gabių mokinių keliones į rajoninius, respublikinius, tarptautinius konkursus, seminarus, mokslines konferencijas, tikslines vasaros stovyklas;

  •      konkursus, konferencijas, gabių vaikų ugdymo projektus;

  •      švietimo programas, gabių vaikų apdovanojimus bei sklaidą.

 

Skatina:

  •      moksleivius atsiskleisti socialinėje ir kultūrinėje erdvėje;

  •      Raudondvario gimnazijos, aukštųjų mokyklų ir verslo įmonių bendradarbiavimą ugdant gabius mokinius;

  •      visuomenę susipažinti su  Raudondvario gimnazijos gabiais mokiniais ir jų pasiekimais.

 

Organizuoja:

  •      „Bičių“ nominacijų įteikimo iškilmes;

  •      gabių mokinių ugdymo projektus, konferencijas, konkursus, atskleidžiančius mokinių gebėjimus ir talentus;

  •      sklaidą apie gabių mokinių pasiekimus.


 

Apie fondą...

bottom of page