top of page

„Bičių“ fondas parėmė

2013 metai
•    Fondas padėkojo Raudondvario gimnazijos mokinių grupei ,,Ekosmart“ ir apdovanojo ją už sėkmingą dalyvavimą konkurse „Ekoidėja“.
•    Parengė ir finansavo knygos „Mokslo Bitės“ išleidimą.
•    Fondas rėmė balandžio 11 d. gimnazijoje vykusią Gamtos mokslų viktoriną (organizavo Aplinkotyros klubo ,,Lankos“ nariai Edvinas Stankūnas, Ieva Kirstukaitė ir Neringa Rugevičiūtė (4 g kl.). Viktorinoje dalyvavo 1-4 g kl. mokinių komandos).
•    Fondas finansavo keturių mokinių, dalyvavusių kultūrinėje gimnazijos veikloje, kelionę į Koperniko mokslo centrą Varšuvoje.
•    Finansavo 3bg klasės mokinio Algirdo Ramono kelionę į Tūkstantmečio vaikų filmavimą Vilniuje.
•    Finansavo stendo „Gimnazijos pirmūnai 2012-2013 m.m.“ išleidimą.

2012 metai       

  • Gabių mokinių paramos fondo „Bitės“ pirmininkė Ramunė Kijauskienė apdovanojo gimnazijos mokinius knygomis už jų prisilietimą prie plunksnos: Emilija Jonaitytė 3bg, Eglė Mauricaitė 1ag, Austė Bandzaitė 3ag, Justina Jakubavičiūtė 3bg, Algirdas Ramonas 2bg, Laurynas Arlauskas 2bg, Laura Bakšytė 2bg, Justė Litinskaitė 4ag, Rokas Jančiauskas 6c kl., Monika Jotautaitė 8c kl., Matas Blaškevičius 6a kl.

  • Visiems kūrėjams linkime kūrybinės sėkmės!

  • Lapkričio mėn. 23 d. įvyko Gabių mokinių paramos fondo ,,Bitės" organizuotas renginys „Protų mūšis". Jame dalyvavo septynios komandos. Mūšį laimėjo penktoji komanda: Edvinas Stankūnas (3ag kl.), Kamilė Berkutė (1bg kl.), Rimvydė Čepaitė (1bg kl.), Antanas Mogenis (3ag kl.), Evaldas Tamulis (3ag kl.). Sveikiname laimėtojus ir kviečiame į iškilmingą Bičių nominacijų teikimo šventę Raudondvario pilyje.Dėkojame Justui Meškauskui (3b kl.) ir Jonui Šileikiui (2a kl.) už pagalbą rengiant ir organizuojant „Protų mūšį“.

  • Balandžio mėnesį suteikta parama Raudondvario gimnazijos mokiniui Edvinui Stankūnui (2ga kl.), 61-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados dalyviui.
     

2011 metai

  • Fondas parėmė gimnazijos mokinių, užėmusių pirmąsias 20 vietų, kelionę į Lietuvos moksleivių informacinių technologijų konkurso „BEBRAS“ apdovanojimų šventę, kuri vyko 2011 m. lapkričio 26 d., šeštadienį Lietuvos Respublikos Seime. Šventės metu mokiniai susitiko ir diskutavo su aukštųjų mokyklų dėstytojais apie studijas, taip pat su įvairių bendrovių atstovais apie informatiko, inžinieriaus, informacinių technologijų specialistų darbą.


  

bottom of page