Ačiū iš anksto už Jūsų norą paremti mūsų fondo veiklą.


Paramą galite pervesti į sąskaitą.
REKVIZITAI:
LT 33 4010 0425 0269 1453
DnB Bankas,
Įmonės kodas 302619876

 

Paramos fondas ,,Bitės“ rūpinasi gabių mokinių ugdymu, supranta, kaip sunkiai reikia dirbti, kad, net ir būdamas gabus, žmogus pasiektų užsibrėžtų tikslų. Švietimo Bendrosios programos ir bendrasis ugdymo turinys nenumato išskirtinių galimybių labai gabiems mokiniams. Fondo misija — ugdyti ir remti gabius mokinius ir suteikti jiems galimybę plėtoti savo gabumus, o, svarbiausia, pastebėti, atpažinti ir įvertinti jų gabumus ir talentus. Jie yra unikalūs.
Gabių mokinių paramos fondas ,,Bitės” finansuojamas vien rėmėjų. Jūsų parama būtų reikšminga mūsų darbui. Fondas remia gabius mokinius, vykstančius į rajoninius, respublikinius, tarptautinius konkursus, seminarus, mokslines konferencijas, tikslines vasaros stovyklas; globoja gabių mokinių ugdymo programas, konferencijas, konkursus; skiria paramą mokslo švietimo programoms, gabių mokinių apdovanojimams bei sklaidai. Fondas jau trečius metus organizuoja Bičių nominacijos įteikimo iškilmes gabiems mokiniams. Mes tikrai būsime dėkingi už Jūsų finansinę paramą, kuri padės organizuoti šį renginį bei vykdyti kitas fondo veiklas.


 

Už Jūsų paramą mes galime:
•    suteikti Rėmėjui Gabių mokinių paramos fondo ,,Bitės” Garbės mecenato vardą;
•    įsteigti Rėmėjo vardines stipendijas;
•    nurodyti pilną Rėmėjo vardą bei jo statusą informaciniuose bukletuose, leidiniuose;
•    nurodyti Rėmėjo vardą bei jo statusą Gabių mokinių paramos fondo ,,Bitės” internetiniame puslapyje bei sukurti internetinę nuorodą į Rėmėjo internetinį puslapį;
•    informuoti bei suteikti galimybę Rėmėjui bei jo atstovams dalyvauti visuose fondo ir paramos gavėjo rengiamuose renginiuose, susijusiuose su remiamo fondo veikla.
Mes tikimės Jūsų paramos ir būsime dėkingi už bet kokią realią finansinę pagalbą.

 

Parama