top of page

Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo projekto „Kuo aš įdomus visuomenei?“ konferencija-forumas

„Daugelis išgirdę žodį jaunystė iškart pagalvoja apie jauną ir gražų žmogų, kupiną vidinės energijos. Jaunas žmogus turi sparnus, kurių dėka geba „skraidyti“. Jam daugelis dalykų atrodo tiesiog ranka pasiekiami, turi tūkstančius idėjų, kurias siekia realizuoti ir tokiu būdu užkariauti pasaulį. Neretai šis veržlumas bei neišsenkantis optimizmas užkrečia ir aplinkinius.“Štai tokiais žodžiais Raudondvario gimnazijos 4ag klasės mokinė Agnė Kiaušaitė pradėjo gabių vaikų ir jaunimo ugdymo projekto „Kuo aš įdomus visuomenei?“ konferenciją-forumą.Į Raudondvario kultūros namų kamerinę salę rinkosi gimnazijos mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai, verslo įmonių vadovai, mokslininkai bei Raudondvario bendruomenės atstovai. Čia puiki proga buvo susitikti visiems buvusiems ir esamiems mokiniams, susipažinti su Raudondvario gimnazijos gabiais mokiniais ir jų pasiekimais, pasidalinti savo projektais, žiniomis.Pasveikinimo žodį konferencijos-forumo dalyviams tarė gimnazijos direktorius Ilmaras Embrektas.„Jaunu žmogumi ne tik žavimasi, bet ir dedamos viltys, jog jaunystės dėka bus surastas kelias į mūsų visų šviesesnę ateitį. Jaunas žmogus turi didelį privalumą kitų atžvilgiu, kadangi jo viduje gyvena jausmas, jog ne viskas dar nuspręsta ar nulemta likimo, kad keliai atviri ir viskas įmanoma. Jaunimas turi labai aiškų tikslą — kurti savo pačių ateitį. Kiekvienas siekia ją susikurti tokią, kad vėliau nebūtų didelių rūpesčių. Ateities kūrimo pradžių pradžia – mokykla. Daugelis stengiasi gerai mokytis ir kaupti žinių bagažą. Neretai gabiausieji dalyvauja įvairių mokslo šakų olimpiadose, kuriose siekia aukštų įvertinimų. Pasiekimai atneša garbę ne tik tų vaikų mokykloms, bet ir jiems patiems. Tai suteikia daug džiaugsmo ir pasitikėjimo savimi, jog „aš galiu“. Svarbiausi veiksniai, lemiantys pasiekti užsibrėžtų tikslų, yra iniciatyva ir pastangos.“ Taip renginio metu dalinanti šypsenas kalbėjo Agnė. Ji visus pakvietė individualiai pabendrauti su gabiaisiais mokiniais, jų tėvais, mokytojais. Priėję prie staliukų galėjome pamatyti kuo domisi, ko siekia, ką geba atlikti. Stendai, staliukai papuošti garbės, pagyrimo, padėkų raštais, medaliais, taurėmis ir kitais apdovanojimais. Plakatuose atsispindėjo pomėgiai, visuomeninė veikla. Visiems buvo įdomu pakalbinti popietės dalyvius.Tuo popietė nesibaigė, kilome į antrąjį aukštą, seniūnijos salę ir čia vyko apskritojo stalo forumas-diskusija „Ateitis mano rankose“, „Pakeliui į naujo amžiaus mokyklą“. Forumą-diskusiją vedė projekto vykdytoja Ramunė Kijauskienė. Už apskritojo stalo susėdo mūsų gimnazijos mokiniai: Monika Straupytė, Eglė Tamošiūnaitė, Aušrinė Banzaitė, Elvina Jurčiukonytė, Lina Abramavičiūtė, Ieva Ragelytė, Greta Javtokaitė, Ugnė Ražinskaitė, Justina Kukcinavičiūtė, Aurimas Svidinskas, Šarūnas Kukcinavičius, Laimonas Andriulis, Vitoldas Čereška, Žydrūnas Šidlauskas, M.Riomerio universiteto Socialinės politikos fakulteto, Socialinės darbo katedros lektorė Raminta Jančaitytė, VDU Gamtos mokslų fakulteto biochemijos ir biotechnologijų katedros, fizinių mokslų daktarė Lina Ragelienė, KTU Tarptautinių studijų centro direktoriaus pavaduotoja, technologijos mokslų daktarė Regita Bendikienė, VGTU Mašinų gamybos katedros, technologijos mokslų daktaras Gintas Viselga, kaimo turizmo „Germano sodyba“ verslininkė Snieguolė Valatkienė-Mazuronienė, UAB „Almara“ direktorė Rasa Semoškienė, Raudondvario seniūnas Tomas Gaidamonis, mokytojai ir mokinių tėvai.„Kokį žmogų ugdo šiandieninė mokykla? Ar mokinių ir mokytojų nuomone, mokykla pateisina mokinių, mokytojų, visuomenės, darbdavių lūkesčius? Kaip manote ar Lietuvoje aukštasis diplomas ką reiškia?“. Šiais ir kitais klausimais užvirė diskusija. Aukštųjų mokyklų dėstytojai išsakė savo lūkesčius, mokiniai pamąstymus, o verslininkai realias galimybes įjungiant jaunąjį žmogų į darbą.„Karjera — tai žmogaus vaidmenų ir darbinių veiklų seka per visą gyvenimą. Kiekvieno žmogaus karjeros supratimas yra kažkuo savitas, unikalus. Kas yra karjera šiuolaikiniu požiūriu? Kaip jaunam žmogui, turinčiam novatoriškų idėjų, tapti sėkmingu verslininku?“ Taip rutuliojosi apvaliojo stalo diskusija. Nebuvo pasyvių klausytojų. Kiekvienas norėjo išsakyti savo nuomonę, papildyti, sudominti. Buvę mūsų mokyklos mokiniai Saulenė Guobytė ir Jonas Bernotas trumpai išdėstė savo mintis apie mokymąsi KMU. Gražu ir gera, kai gabieji siekia prestižinių profesijų.Bet nenurimstanti Agnė vėl pasibeldė į seniūnijos salės duris ir pakvietė baigti diskusijas prie kavos puodelio. Kava dalyvius vaišino projekto-forumo rėmėja UAB „Skonio versija“ direktorė Valda Irena Šiugždienė.Jaukią Raudondvario kultūros namų salę aplanko bitės. Kas galėtų paaiškinti tokį reiškinį? Juk čia susirinko mokslo žmonės... — taip prasideda iškilmingas bičių pristatymas. Mokytoja-režisierė Lina Žekonienė sukuria šiltą kamerinę-literatūrinę atmosferą. Bitės nominacija apdovanojami gabiausi mokiniai, o gėlės žiedu - mokytojai. Gražiu žodžiu paminimi gabiausieji mokiniai, jų mokytojai. Skambūs gitaros, pianino akordai, mokinių atliekamos dainos, šokiai ir eilės vis šildė mokinių, tėvų, šventės svečių ir dalyvių širdis. O bitutės Raudondvaryje pasiekė kiekvieno gabaus mokinio ranką. Taip, jos skraido visais metų laikais, nes šie mokiniai dirba ištisus metus.Mokykla be rėmėjų, kaip paukštis be sparnų. Mokiniams jie įteikė atminimo dovanas, o mes padėkos raštus. Patį šilčiausią ačiū mokiniai ir mokyklos direktorius tarė projekto vykdytojoms: J.Vaitiekūnienei, R.Vitkevičienei, D.Vaitkienei ir R.Kijauskienei.Ar šilta, ar šalta Raudondvaryje dirba darbščios bites.

 

bottom of page