top of page

Konferencija-forumas „Jaunimas. Mokslas. Karjera“

Šnara, ūžia bičių avily darbščios penkios bitės. Tai gabių mokinių paramos fondo „Bitės“ pirmininkė R.Kijauskienė, narės: J.Čepienė, J.Vaitiekūnienė, D.Vaitkienė, R.Vitkevičienė. Galėtum pagalvoti, kad į Raudondvarį prieš Kalėdas sugrįžo vasara ir prasidėjo medunešis. Stebuklų metas — gali visko tikėtis. Žinoma, kad daugelis senovės tautų bites laikė šventomis, dievų palydovėmis. Graikams ir romėnams jos buvo dieviškos būtybės — saulės dukros. Tikėta, kad bites sukūrė angelai. Indų saulės dievas buvo vaizduojamas kaip bitė. Buvo teigiama, kad ir Dzeusas žmonėms pasirodydavęs kaip bitė.
Tai, kad po vienerių metų pertraukos vėl Raudondvario gimnazijoje skraido bitės, nėra ko stebėtis. Jau ne vieną dieną bėgiojo projekto sumanytojos, organizatorės gimnazijos koridoriuose, kabinetuose derindamos, ruošdamos „Bičių“ nominacijas. Čia juk pakvietimas susipažinti su gimnazijos gabiais mokiniais, jų pasiekimais. Tai vieta-šventė, kur galima pasidalinti savo projektais, žiniomis su kitais, skatinti originalų mąstymą, įžvalgas, ieškojimus.
Gruodžio 16 d. Raudondvario kultūros centre vyko konferencija-forumas „Jaunimas. Mokslas. Karjera“ ir iškilmingas gabių, darbščių, talentingų ir originalių, išmintingų ir šmaikščių, o galbūt gimusių po laiminga žvaigžde mokinių ir jų mokytojų apdovanojimas.
Septintokė L.Norbontaitė suvirpino smuiko stygas ir renginio vedėjos D.Mikalauskaitė (5b kl.) ir I.Šemetaitė (4ag kl.) pakvietė gimnazijos direktorių Ilmarą Embrektą, šios šventės rėmėją, atidaryti gražią ceremoniją. Direktorius pasveikino visus susirinkusius: organizatorius, mokytojus, mokinius, tėvus, konferencijos-forumo rėmėjus, bendruomenės narius ir palinkėjo tobulėti, auginti savo širdį geriems darbams, kad į gabių vaikų širdis-namelius visada skraidytų darbščiosios bitelės.
Fondo „Bitės“ pirmininkė R.Kijauskienė visus pakvietė į seniūnijos salę, kur vyko dalyvių diskusija „Jaunimas. Mokslas. Karjera“.
„Karjera — tai nenutrūkstamas procesas, kuris tęsiasi visą gyvenimą. Studentui, norinčiam tapti konkurencingu darbo rinkoje, reikia ne tik gauti diplomą, bet ir turėti tam tikrų kompetencijų, mokėti objektyviai įvertinti savo galimybes ir anksti pradėti planuoti karjerą“. Šiais žodžiais mokytoja pradėjo diskusiją su mokslo, verslo, tėvų, mokytojų, mokinių atstovais. Diskusijos-forumo metu į pateiktus klausimus: ar nuolatinis mokymasis yra karjeros sėkmės sąlyga, ar laisvalaikis ir hobis gali būti susiję su karjeros siekimu, ar jaunas žmogus gali pasiekti profesinio meistriškumo viršūnę, kokiais kriterijais ar motyvais vadovaudamiesi jauni žmonės planuoja savo ateitį, kokios vertybės yra svarbiausios dabartiniam jaunimui, bei kitus klausimus bandė gvildenti švietimo skyriaus vyr.specialistė Regina Šliažienė, Swedbank, Kauno regiono Tauro klientų aptarnavimo centro valdytoja Kristina Jakūbauskaitė, UAB ,,Talismanas Tau“ direktorius Artūras Mackevičius, UAB „Agroprimum“ admininstratorė-vadybininkė Gabrielė Pastaukaitė, VĮ Kauno miškų urėdijos Raudondvario medelyno viršininkė Rima Žebrauskaitė, VU Kauno Humanitarinio fakulteto informatikos katedros lektorė dr.Vera Moskaliova, KTU Tarptautinių studijų centro docentė dr.Regita Bendikienė, Kauno Valstybinio muzikinio teatro solistė Raminta Vaicekauskaitė, Raudondvario gimnazijos direktorius Ilmaras Embrektas, buvusi gimnazijos mokinė, dabar VDU politikos mokslų studentė Monika Straupytė, VDU Gamtos mokslų fakulteto dr.Lina Ragelienė. Aktyviausiai diskusijoje dalyvavo verslininkas A.Mackevičius, kuris pažymėjo, kad labai svarbios yra žinios, pasirinkimas. Visada reikia žinoti, ko nori, ką gali. Dr.R.Bendikienė kvietė rinktis technines specialybes. Dauguma šios diskusijos dalyvių vienas kitam antrino, kad dabartinis profiliavimas užtveria vietą į nemokamą mokslą. Solistė R.Vaicekauskaitė pasidžiaugė, kad dainavimas yra ir darbas, ir malonumas.Visi priėjo bendrą išvadą, kad reikia įsiklausyti savo širdies balso, nors sakė, kad gyvenime nereikia tikram verslininkui bijoti iššūkių. Jei žmogų tenkina vidutinė alga, tai mokslas jam būtinas, o jei žmogus nori pakeisti pasaulį — jis turi drąsiai eksperimentuoti.
Trumpa pertraukėlė saldėsiui, kavos, arbatos puodeliui.Tai dovanojo visada besišypsanti UAB „Skonio versija“ direktorė I.Šiugždienė.
Smagiausia, iškilmingiausia „Bičių“ nominacijos dalis — įteikimo iškilmės. Galima pasakyti, kad bitės, norėdamos sunešti 1 kg medaus, nektarą turi rinkti iš mažiausiai dviejų milijonų žiedų, ir su juo į avilį suskraidyti 120-150 tūkstančių kartų. Skrisdama ieškoti nektaro, bitė pasiekia iki 65 km per valandą greitį, taigi gali rungtyniauti su traukiniu, grįždama į avilį su 75 % jos svorio siekiančiu nektaro kroviniu, ji skrenda tik dvigubai lėčiau.
Kitoks tas mūsų mokinių ir mokytojų medus, jo skonis… Skraidom dienų dienas, naktų naktis ieškodami, gerdami žinių pasaulyje. Vieniems tai malonumas, kitiems sunkus darbas. Džiaugtis Raudondvario gimnazija turi kuo.
Rokas Jančiauskas (6c kl.) — Respublikinio Jaunųjų kūrėjų konkurso laureatas, 40-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio konkurso rajoninio turo antros vietos nugalėtojas, skaitovas. Pirmoji bitutė pasiekė šio mokinio rankas, o gėlė skirta lietuvių kalbos mokytojai A.Šidlauskienei. Roką sveikino UAB — „Kaminta“ direktorius R.Kaminskas.
Vedėjos antrajam nominantui, Lietuvos mokinių 60-osios matematikos olimpiados II etapo 1-osios vietos nugalėtojui Gediminui Jacunskui (mokytoja L.Meškauskienė) pateikė klausimą, kiek Kalėdų senelio maiše telpa dovanų? Gudrusis Gediminas nesumišo ir atsakė, kad tiek, kiek jų laukia. Šį mokinį pasveikino, visada visus renginius mielai paremiantis, UAB „Talismanas Tau“ įkūrėjas A.Mackevičius.
Rajoninės lietuvių kalbos olimpiados 3-osios vietos nugalėtoja Aistė Tumšytė (1ag kl.), turėjo prisiminti A.S.Egziuperi „Mažąjį princą“, o Jaunųjų filologų konkurso 2-osios vietos nugalėtoja (1ag kl.), kūrėja Rūta Kerulytė atsakyti, kuo kūryba skiriasi nuo sapno. Jos lietuvių kalbos mokytoja L.Žekonienė. Ji ir šios šventės režisierė. UAB „Vaidvilės baldai“ direktorius V.Sriubas ir generalinis rėmėjas „Agroprimum“ įteikė dovanas šioms gabioms dviems mokinėms.
Žodis ir muzika visada eina greta. Pasiklausėme K.Zigmantaitės atliekamo japonų kompozitoriaus Yirumos pjesės akordeonui.
Vėl bitutės ieškojo toliau savo namų, kurias padėjo įteikti gimnazijos direktorius I.Embrektas. Leidosi ant delno bitė Rajoninės geografijos ir biologijos olimpiadų 1-osios vietos, Lietuvos Jaunųjų matematikų konkurso „Žiburys“ I-osios vietos nugalėtojui Edvinui Stankūnui. Jam Kauno rajono savivaldybės dovaną — mero V.Makūno padėką įteikė Kauno raj. Švietimo skyriaus specialistė R.Šležienė. Edvinas — geriausias gimnazijos mokinys, mokslo metų pabaigoje nominuotas „Plunksnos“ nominacija. Atminimo dovaną — eglę įteikė VĮ Kauno miškų urėdijos Raudondvario medelyno viršininkė R.Žebrauskaitė. Gėlės žiedu pasipuošė mokytojos V.Jurgutienė ir R.Kijauskienė.
Rajoninės istorijos olimpiados 3-osios vietos nugalėtoją, kūrybingą asmenybę, kuri iki širdies gelmių įsimylėjusi teatrą, dainuojamosios poezijos atlikėją Laurą Bakšytę (2ag kl.) sveikino UAB „Almara“ atstovė. Gėlės žiedas pasiekė istorijos mokytoją A.Navicką. Laurą taip pat sveikino ir jos klasės draugas J.Litinskas, kuris padeklamavo eilėraštį „Pigiausiu tarifu“.
2ag klasės mokinys Algirdas Ramonas — Lietuvos mokinių 60-osios mokinių matematikos olimpiados II-ojo etapo 1-osios vietos ir Rajoninės fizikų olimpiados 2-osios vietos nugalėtojas. Jo buvo klausiama, kokiais dėsniais vadovaujasi jaunasis mokslininkas. Jo mokytojoms J.Vaitiekūnienei ir J.Vaikšnorienei įteikti padėkos žiedai, o Algirdą sveikino Raudondvario seniūno pavaduotoja, dabar vykdanti seniūno pareigas D.Bulotienė. Viena po kitos lipo į sceną Rajoninės rusų kalbos olimpiados nugalėtojos Agnė Tamulytė (4ag kl.) ir Ieva Dautartaitė (4ag kl.). Pastaroji gavo užduotį rusiškai pasveikinti visus su artėjančiomis Kalėdomis. Ievos ir Agnės rusų kalbos mokytoja R.Valienė. Mokines pasveikino kaimo sodybos „Germano sodyba“ verslininkė S.Valatkienė-Mazuronienė, verslininkas M.Ruzgys.
Mūsų gimnazijos mokiniai ne tik puikiai mokosi, bet ir kitus moko, taip pažymėjo vedėja Indrė. Pasirodė 4ag klasės mokinio A.Reigio paruošti pramoginių šokių atlikėjai. Mažieji, dalindami šypsenas, it bitutės sukosi kvikstepo ritmu. O dar kaip gražiai Raudondvario gimnazistai piešia. Bitutė atskrido ir į Mildos Kolesinskaitės rankas. Jos darbais buvo papuošta salė. Pasiųstas sveikinimas už kūrybos darbus, dabar jau studentei, Milenai Kolesinskaitei (mokytoja Z.Orantienė).
Sumanieji matematikai dar neapleido salės ir į jų rankas atskrido paskutiniosios šių metų bitės. Jos atiteko Lietuvos 60-osios matematikų olimpiados II etapo 1-osios vietos nugalėtojui Tomui Aleksandravičiui (3ag kl., mokytojas R.Čibiras) bei Ievai Ragelytei (4ag kl., mokytoja L.Meškauskienė). Jiems atminimo dovanas įteikė Lytagros ŽŪB direktorius V.Viskontas ir Kauno kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto docentė dr.V.Piščalkienė. Pastarosios rėmėjos dovaną įteikė muzikos mokytoja-mama S.Ruzgienė.Visada šmaikščiai ir išradingai mokytoja pristatė dovanas, liepė sudėlioti gyvenimo prioritetus.
Jau ir visos bitės surado savo naujuosius avilius. Žiemai jas pamaitino rėmėjai. Nuoširdų, saldų ačiū visiems šventės nominantams įteikė UAB „Italija“ direktorės E.Milašiūtės-Petraitienės mama-mokytoja D.Milašienė, kuri pažymėjo, kad prieš akis atsiveria neribotos galimybės, kurių daugelis iš mūsų anksčiau neturėjome. Gyvenimas pareikalaus daugiau, nei pareikalavo iš mano mokytojų kartos. Varžybos mokslo srityje yra pats geriausias būdas pasitikti ateities iššūkius. Palinkėjo visiems varžytis ir siekti tikslo iš visos širdies.
Šventė tampa tikra prasminga švente tuomet, kai visi į bendrą statinę įneša po lašelį medaus. Šiandien į statinę pylėme žodį, skaičių, dainą, virpinom stygas, derinom balsus... Prinešė bitutės dar vieną žinių statinę, kuria pirmiausia džiaugiasi patys mokiniai, tėvai, mokytojai, rėmėjai, bendruomenės nariai, o vėliau ir kiti Lietuvos, o gal užsienio piliečiai.
Vokalinio choro, S.Šarikovaitės atlikta daina „Metas tart sudie“ atsisveikino tik iki kitų metų, palinkėdami vieni kitiems šiltų, jaukių švenčių ir saldaus, gardaus medaus.

 

bottom of page